Проект образование за утрешния ден

Проект “Образование за утрешния ден”

https://oud.mon.bg/home

Повече за проекта

Заповед –  изтегли

Бланка – изтегли

Декларация – заявление – изтегли

Декларация за липса на двойно финансиране – изтегли

Декларация за липса на конфликт на интереси – изтегли

Заповед за място на съхранение – изтегли

Заповед за начало на дейностите – изтегли

Клуб „Дигитален свят“ – изтегли