Училищна документация

 • Правилник за дейността на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – изтегли
 • Годишен план 2022 – 2023 – изтегли
 • Програма за квалификационната дейност – изтегли
 • Актуализиране на годишната програма по БДП – изтегли
 • Програма за гражданско образование 2020 – 2021 – изтегли
 • Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи – изтегли
 • Програма за равни възможности за Приобщаващо образование – изтегли
 • Програма по БДП съвместна с МВР – изтегли
 • Програмна система ПГ – изтегли
 • Правилник на ОУ – изтегли
 • Програма за екологично образование – изтегли
 • Програма за интегриране на етническите малцинства – изтегли
 • Програма за превенция на ранното напускане на учениците – изтегли
 • Програма за ЦОУ – изтегли
 • Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко” – изтегли
  • Декларация – изтегли
  • Доставчик – изтегли
  • Заповед за комисия – изтегли
  • Заповед за избор на изпълнители схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко” – изтегли
  • Заповед за комисия по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко” – изтегли