Училищна документация

 • Програмна система ПГ – изтегли
 • Правилник на ОУ – изтегли
 • Програма за гражданско образование – изтегли
 • Програма за екологично образование – изтегли
 • Програма за интегриране на етническите малцинства – изтегли
 • Програма за превенция на ранното напускане на учениците – изтегли
 • Програма за ЦОО – изтегли
 • Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко” – изтегли
  • Декларация – изтегли
  • Доставчик – изтегли
  • Заповед за комисия – изтегли
  • Заповед за избор на изпълнители схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко” – изтегли
  • Заповед за комисия по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко” – изтегли