Проект “Нов шанс”

  • Заповед за начало на изпълнение – изтегли
  • Заявление до РУО – НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ – изтегли
  • Списък на одобрените училища – изтегли
  • Заповед на МОН – НОВ ШАНС ЗА УСПЕХ – изтегли