Прием

 • Свободни места в паралелките 2023 – изтегли
 • Заявление за издаване на дубликат на свидетелство – изтегли
 • Заявление за преместване на ученик в друго училище – изтегли
 • Заявление за ИУЧ – изтегли
 • Заявление за прием в ОУ – изтегли
 • Заявление за ЦОО – изтегли
 • План-прием за ученици от подготвителна група – изтегли
 • Заявление за записване в Първи клас – изтегли
 • Заявление за записване на ученик 2022 – 2023 – изтегли
 • Заявление за ПГ 2022 – 2023 – изтегли

Основно образование в село Правда-Дулово

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Правда извършва обучение на ученици от 1 до 7 клас за придобиване на диплома за основно образование.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Правда извършва следните дейности:

 • прием на първокласници;
 • обучение на ученици от 1 до 7 клас;
 • извънкласни дейности;
 • участие по проекти и други.

Прием на първокласници в село Правда-Дулово

ОУ Св. Св. Кирил и Методий е основно училище, разположено на територията на село Правда, община Дулово. Учебното заведение извършва ежегоден прием на първокласници. За тях отговаря колектив от квалифицирани преподаватели и педагози с дългогодишен опит.

Родителите, желаещи да запишат детето си в ОУ Св. Св. Кирил и Методий село Правда е необходимо да представят:

 • копие от акта за раждане;
 • оригинално удостоверение за завършена подготвителна група;
 • молба по образец.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” разполага с отлична материална база и уютни класни стаи.

Обучение на ученици от 1 до 7 клас в село Правда-Дулово

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Правда извършва обучение на ученици от 1 до 7 клас. Учебният процес протича в 2 смени и се ръководи от висококвалифицирани преподаватели и педагози.

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” разполага с отлична материална база, предлагаща съвременни условия за осъществяване на учебния процес.