Ученически съвет

Ученически съвет – 2022г.

Ясмин Севгин Ахмед Председател на УС

Селин Сердар Късаджик –  Зам. председател на УС

Билге Гюнчай Салим – Зам. председател на УС

Елиф Севгин Сенаи – Секретар на УС

Алкан Севгин Мустафа Член на УС

Арден Денис Алиев Член на УС

Елиф Сезгин Акиф  Член на УС

  

Анкета за дневни пари – изтегли

Резултати от анкетата – изтегли

Комисия поощрения и наказания

Богомил Николаев Демиров

Гюнеш Бирхан Али

Ейлен Жулвен Тунджер

 

 

Комисия Медии

Гьокче Ведат Лютфи

Айберг Азис Неджат

Кзишм Мустафа Сали

 

Комисия Права и задължения

Берат Джансер Реджеб

Ахсен Бирсен Седат

Суна Едиз Мехмед

 

Комисия Училищни събития

Ипек Бюлент Рейхан

Мете Мехти Ахмед

Нил Алкин Айдън