Проект “Твоят час”

  • График на групите – изтегли
  • Училищна програма ТВОЯТ ЧАС – изтегли
  • Заповед за определяне на състава на съвет ТВОЯТ ЧАС – изтегли

Спорт за всички

 

Група за ЗИ

 

 

 

 

 

 

 

Група ЗИ – сръчни ръце

Група за ЗИ – Фолклор на етносите

Група “Чудният свят около нас”