Бюджет

  • Утвърден бюджет за 2023 – изтегли
    • I-во тримесечие – изтегли  доклад
    • II-ро тримесечие – изтегли  доклад
    • III-то тримесечие – изтегли  доклад
    • IV-то тримесечие – изтегли  доклад